искать любое слово, например spook:
 
8.
the definition of jog on means 2 fuk off
fukin jog on u tit wanker
автор: jog on i aint telin u 23 марта 2005
 
9.
its a poliet way of tellin sum1 to fuck of!
why dnt u jog on!-why dnt u fuck of!
автор: mm 23 марта 2005