искать любое слово, например cunt:
 
8.
Laugh my mother fucking ass off
Niggette:Guess wha
Nigga:What
Nigette:I said guess
Nigga no tell me
Nigette fineI watch my hamter
Nigga:LMMFAO
автор: Kishawnna 26 января 2007