искать любое слово, например wyd:
 
1.
Breakfast of l33t people.
I'm totally l33t and hungry so I'll eat some l33tbix.
автор: Tenspeed 23 августа 2007

Слова, связанные с l33tbix

l33tb1x l33t bix leetb1x leetbix leet bix